SKK üldkoosolek 12. juunil

6. juuni 2012

MTÜ Saarte Koostöökogu üldkoosolek toimub 12.06.2012 kell 14.00 - 17.00 Valjala Rahvamajas

Päevakorras on järgmised teemad:

  • Leader katusorganisatsiooni tutvustamine ja sellega liitumise otsustamine;
  • SKK majandusaasta aruande kinnitamine;
  • SKK uue juhatuse valimine;
  • Arengupäevast (13.04 Võhmal) kokkuvõtete tegemine;
  • Muud küsimused.

Volitamine

Kui te üldkoosolekul osaleda ei saa, siis palun volitage end esindama inimene, kes üldkoosolekule tuleb. Volituse blanketi saab alla laadida siit ja selle võib edastaga ka digitaalselt allkirjastatuna e-kirja teel aadressile info@skk.ee.