SKK meede 2 hindamiskomisjoni töökoosoleku protokoll ja lisad

16. märts 2018

SKK hindamiskomisjoni töökoosolekud toimusid 12 - 13.03.2018 Kuressaares ja hinnati meetmesse 2 "Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine" taotlusvooru (30.01.2018 - 07.02.2018 kuni kell 16.00) esitatud taotlusi.

Käesolevale lingile klõpsates leiate hindamiskomisjoni protokolli ja lisad.