SKK meede 1 hindamiskomisjoni töökoosoleku protokoll ja lisad

10. november 2017

SKK hindamiskomisjoni töökoosolekud toimusid 6 - 7.11.2017 Kuressaares ja hinnati meetmesse 1 "Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus" taotlusvooru (18.09.2017 - 26.09.2017) esitatud taotlusi.

Käesolevale lingile klõpsates leiate SKK hindamiskomisjoni protokolli tulemustega ning lisa 2 ja lisa 3