SKK juhatuse koosolek Tagavere koolimajas

4. veebruar 2020 / kell: 16:00
Tagavere koolimaja