24.11.20 - SKK juhatuse koosolek (veebis)

24. november 2020 / kell: 14:00
SKK kontor

SKK juhatuse koosolek homme 24.11 kell 14:00 GoogleMeets keskkonnas

Päevakorras:
- 2020. noorte projektide elluviimisest;

- SKK esindaja nimetamine Saaremaa valla mittetulundustegevuse ja külaelu arengukava (2021-2030) koostamise juhtgruppi;

- SKK toetuskirjad arendustegevustele;

- Märgise Ehtne Saaremaa toode sihtasutuse loomisega seonduv;

- Interneti püsiühenduse tagamine ja SKK võimalik roll selles uuel perioodil (kell 15 liitub koosolekuga Priit Pihel);

- Muud teemad