SKK juhatuse arengupäev VI - 2018

29. oktoober 2018 / kell: 10:00
Kadakakoda, Leedri küla, Saaremaa

Päevakord:
1) SKK 2019 eelarve ja tegevuskava;

2) hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine;

3) strateegia muutmine;

4) statuut Leader noorteprogrammi taotlemiseks;

5) infopäevad piirkondades, meede 2 - taotluste vastuvõtt 30.01-07.02.2018 kl 16;

6) Strateegia vahehindamine;

7) SKK nõukoja moodustamine;

8) Koostöövorm omavalitsustega;

9)Tegevusplaan juhatusele ja valdkonnad;

10) Liikmeskonnaga seotud teemad;

11) tegevmeeskonnaga seotud teemad;

12) muud teemad.