Saarte Koostöökogu võttis uuesti ette "viimase miili"!

26. juuli 2021

Kuna võrguettevõtted maapiirkondades kiire interneti ühendusi looma ei kiirusta, otsustas SKK maakondliku ühisprojekti raames asjale ise uuesti hoo sisse lükata.

Koostöökogu tegevjuhi Koit Kelderi sõnul tuli teema lauale juba mullu novembris, kui hakati uurima, mis seisus lairibühenduste arendamine Saare maakonnas on. Selgus, et ühelgi võrguettevõttel polnud ettevalmistamisel nö viimase miili projekte, kuigi oli teada, et riigi poolt on kavandatud liitumisteks isegi toetusraha. „Ehk et ühenduste viimist lõpptarbijateni Saaremaal mitte keegi kavanda,“ sõnas Kelder.

Samas on lairibaühendus erinevate uute tehnoloogiate ja ka näiteks distantsõppe läbiviimiseks hädavajalik. „Et maakond areneda saaks, tuleb ise midagi ette võtta,“ tõdes Kelder. Ta lisas, et otsides vastust küsimusele, kellele ja kuhu peaks kiire ühendus ulatuma, jõuti arutelude käigus selleni, et liituda peaks saama kõik majapidamised, mis on liidetud korraldatud jäätmeveoga. „Kui kinnistuomanikul on kohustus oma elamise juurde panna prügikast, mida regulaarselt tühjendatakse, siis peab sellessamas kohas olema tagatud ka kvaliteetne internetiühendus. Ta on elu- ja töökeskkonna elementaarne osa ja seetõttu räägime ka üksikutest metsa- või rannataludest,“ rääkis Kelder.

Meie üldkoosolek kiitis oma koosolekul 21. juunil heaks Saaremaa ja Muhu valla ja OÜ Digisaar ühisprojekti esitamise PRIAsse, mille raames peaks selgeks saama kui palju maakonna katmine sellise kaasaegse võrguga maksab ja milliseid tehnilisi lahendusi selleks on mõistlik kasutada.

Mõtet ja ideed kajastas ka Saarte Hääl 26. juunil!