Saarte Koostöökogu avab 16. septembril taotlusvoorud (lisatud 16.08.2020)

16. august 2020

16.09 - 24.09 kl 16.00 saab esitada Leader projektitoetuse taotlusi meetmesse 1 ja meetmesse 2.

TAOTLEMISE TINGIMUSED KOKKUVÕTVALT

Taotlemine toimub läbi e-pria portaali.

Projektitoetuse taotlemise tingimused leiate SKK tegevuspiirkonna arengustrateegiast ning

strateegia rakenduskava meetmelehtedest:

Meetme 1 rakenduskava:

https://skk.ee/fileadmin/media/dokumendid/LEADERmaarus/Rakenduskava_meede1_kinnitatud_06.07.2020.pdf

Meetme 2 rakenduskava: https://skk.ee/fileadmin/media/dokumendid/LEADERmaarus/Rakenduskava_meede2_kinnitatud_06.07.2020.pdf

 

Täpsem info taotluste menetlemise ja hindamiskriteeriumite ja hindamise korra, sealhulgas projektitaotluste paremusjärjestuse koostamise korra kohta aadressil

https://skk.ee/leader/programm-ja-dokumendid

Vajalikud taotlusdokumendid ja e-priasse taotluse esitamise juhend on leitavad aadressilt: https://skk.ee/leader/taotlemine-ja- taotluste-menetlemine/

 

Projektitaotluste hindamise tähtaeg on 16.11.2020.

Enne taotluse esitamist on soovitav oma idee sobivus meetme eesmärkide ja tegevustega SKK

nõustajatega läbi rääkida. Selleks palume nõustamise aeg kokku leppida kas e-kirja

teel info@skk.ee või telefonil: 513 8767.

Vaatame ühiselt teie idee üle ning aitame ka taotlusdokumentide ettevalmistamisel.