Saarte Koostöökogu valis 21.05.2018 toimunud üldkoosolekul uue juhatuse

22. mai 2018

Eilsel MTÜ Saarte Koostöökogu üldkoosolekul valiti ülesseatud kandidaatide hulgast uus 5-liikmeline juhatus järgmiseks 3-aastaseks perioodiks. Juhatusse hakkavad kuuluma kogukonnaühenduste esindajatena Jaanika Tiitson ja Jüri Saar, ettevõtete esindajatena Koit Kelder ja Mikk Rand ning tegevuspiirkonnaüleste organisatsioonide esindajana Krista Riik.

Uue juhatuse volitused hakkavad kehtima alates 1. juulist 2018 a.