Saarte Koostöökogu strateegia koostamist hakkab juhtima Ivar Ansper

4. september 2014

Alates 6. oktoobrist asub Saarte Koostöökogus projektijuhina tööle Ivar Ansper. Ivar on sündinud ning elab ka praegu Saaremaal. Ta on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis loodusgeograafina. Ivar on töötanud Orissaare vallavalitsuses ehitus- ja keskkonnanõunikuna ning alates 2010. a Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK) projektikoordinaatorina.

Ivari põhiliseks ülesandeks on Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonna arengustrateegia väljatöötamine perioodiks 2014-2020. Strateegia peab olema PRIA-le esitatud hiljemalt 30. aprilliks 2015 ning Põllumajandusministeerium peab olema strateegiate heakskiitmise otsused teinud hiljemalt 31. detsembriks 2015. Heakskiidetud strateegia alusel saab tegevusgrupp kuulutada avatuks voorud projektitoetuse taotlemiseks.

Saarte Koostöökogu jätkab alates oktoobrist 3 inimesega – tegevjuhi kohustes Terje Aus, Sulvi Munk nõustaja ning Ivar Ansper projektijuht.