Saaremaa Päike tunnustusüritus

12. märts 2014

7.märtsil tunnustas SKK Aste Põhikooli noori parima Kohaliku toidu teemalise toote eest.

Juba kuuendat aastat toimus noortele suunatud äriideede konkurss “Saaremaa Päike”. Üritust korraldas MTÜ Saaremaa Ettevõtjate Liit koostöös SA Saaremaa Arenduskeskuse ja MTÜ Saarte Koostöökoguga.

Konkursi eesmärgiks oli tekitada noorte seas huvi Saaremaa majanduse arenguperspektiivide vastu, ärgitada õppureid olema loovad ja ettevõtlikud ning tahtma ja julgema võtta vastutust ettevõtjana.

Saarte koostöökogu premeeris parimat Kohaliku toidu teemalist meeskonda preemiakaardiga, millega meeskond saab arendada oma toote "ideest teostuseni".