Saaremaa Aasta Küla 2021 kandidaadid on selgunud!

18. jaanuar 2021

Saaremaa Kodukandi teatel võtavad seekord mõõtu nii suure kui väikse elanike arvuga külad ja piirkonnad -

Muhust Nõmmküla, Saaremaalt Kaunispe, Paadla kandi külad, Nasva ja Ratla.

„Saaremaa neljast konkursile kandideerijast on osa tugevamini ja osa vähem tegutsenud,
kuid kõik nad on olnud oma kogukondade liidrid pika aja jooksul. Kõigil on oma plussid
ja traditsioonilised üritused, nad on oma kogukondade majakad,” rääkis Reet Viira, Saaremaa Kodukandi koordinaator.