Saare pagarid Gotlandil - hoia silm peal ja ela kaasa!

10. august 2011

Saarte Koostöökogu ja Gotlandi Maamajandusseltsi koostööl sai teoks pilootprojekt „ Pagarisellideks Gotlandile“.

Gotland on päikeseline ning roosidesse uppuv saar Läänemeres, mille elanike pealmiseks elatusallikaks on suvine turism.

Meie naabersaar on hea näide sellest, kuidas on ühendatud loodus- ja kultuuripärand väljapeetud teenenduskultuuri ja teenustega, tehes saare külastusest meeldejääva  mälestuse turistile ning võimaldades saareelanikel tegeleda väikeettevõtlusega.

Saarte Koostöökogu MTÜ ja Gotlandi Maamajandusseltsi projekti „ Pagarisellideks Gotlandile“ raames omandavad neli Saaremaa väikeettevõtjat uusi teadmiseid pagaritööst ja müügist Farö saarel Sylvis Döttrar Café-s.

Projektis osalevad Saarte Koostöökogu liikmed Marju Müür Koplimäe Mahetalust, Tiia Alesmaa Saksa Talupoest, Triin Kivimaa Torgu Puhkemajast ning Aivo Kanemägi Karja Pagariärist.

Nende igapäevategemisi saad 2 nädala vältel jälgida blogis http://pagaridgotlandil.wordpress.com/ .