#rural2040 pikaajalise visiooni dokument on nüüd kättesaadav ka eesti keeles

26. november 2021

Juulis 2020 said alguse arutelud maapiirkondade arengu tuleviku üle kogu Euroopas. Eestis korraldas maaeluvõrgustik 6 virtuaalset mõttekoda, lisaks osalesid meie esindajad üle-Euroopalistes töötubades.

30. juunil 2021 avaldas Euroopa Komisjon algatuse Maapiirkondade arengu pikaajaline visioon – tugevamad, ühendatud, vastupanuvõimelised ja jõukad ELi maapiirkonnad“ lõppdokumendi.

„Maapiirkondade arengu pikaajaline visioon“ eesmärgiks on muuta maapiirkonnad võimekateks, ühendatuks, vastupanuvõimeliseks ja edukateks. 137 miljonile inimesele koduks olev maapiirkond seisab silmitsi tõsiste probleemidega nagu rahvastiku vähenemine ja vananemine, infrastruktuuri ja teenuste kvaliteedi langus, töökohtade vähesus, seda eelkõige nooremate seas, sissetulekute vähenemine ning liikuvusprobleemid. Loodud visiooniga soovitakse lahendada maapiirkondade probleeme lähtudes EL algatustest nagu rohelepe ja digitaalne üleminek ning võttes arvesse COVID-19 pandeemia käigus saadud kogemusi, tehes kindlaks viisid, kuidas parandada maapiirkondade elukvaliteeti, saavutada tasakaalustatud territoriaalareng ja soodustada seeläbi majanduskasvu".

Dokumendi eesti keelne versioon