Reedel, 17.06.2016 toimub "Saaremaa ehtne toode" tootemärgi kandjate infopäev

15. juuni 2016

Et märgis kannaks oma ning SKK põhieesmärki - suurendada ettevõtete kasumlikkust, piirkonna tuntust ja külastatavust, tuleb mõelda ja kaardistada ühishuvid ja valdkonnad/tegevused, milles koos edasi liikuda.

Koosoleku päevakord:

 • Uuendatud koduleht Ehtne.ee  tutvustus. Oleme muutmas kodulehe tootjakesksest korporatiivveebist tarbijakeskseks tööriistaks ja infokanaliks;
 • Saarte Koostöökogu ja VisitSaaremaa poolt  PRIA-le esitatud ühisprojekt „ Saaremaa Ehtne toode turundus- ja turustustegevused 2016-2018“. Märgi tuntust suurendavad tegevused. 
 • Hetkeolukord ja tulevikuplaanid.  Lühiülevaade  brändimisfirma Velvet poolt koostatud märgise hetkeseisust, elluviidud SKK tegevustest ning võimalikest tegevussuundadest läbi LEADER toetusmeetme. 
 • ÜHISMÕTLEMINE- kuidas edasi?
 • KOKKUVÕTE - Meie ootus on kaardistada, prioritiseerida ning ajastada teie huvid ja soovid ühistöös ning jõuda reaalse eesmärgistatud plaanini ehk projektitaotluse kavandini.

Selleks, et koosolek oleks kiire ja tõhus, palume teid kõiki eelnevalt läbi mõelda järgmist:

 • milliseid tegevusi peaks ellu viima, et märk töötaks eesmärgipäraselt ja toodaks lisandväärtust ja kasu just minu ettevõttele?
 • läbi milliste ühiste (kõigi märgikandjate poolt tehtavate) tegevuste saame suurendada märgi õige kuvandi (tehtud Saaremaal, puhtas keskkonnas,Saare inimeste töö ja kogemustega) tuntust?:
  • a) tegevused, mida ootan SKK-lt;
  • b) tegevused ja investeeringud, mida teen ise ja teevad ettevõtjad ühiselt

Koosolekut aitavad läbi viia Ergo Oolup SA VisitSaaremaa-st ja Angela Nairis SA Saaremaa Turismist. Palun anna oma tulekust KINDLASTI teada e-kirja teel või helistades taskutelefonil +372 56210102.

Iga märgikandja arvamus ja ideed on olulised. Seepärast palun varu pisut aega ja tule kindlasti!
heade soovidega,
Sulvi Munk

Saarte Koostöökogu
http://www.skk.ee/
56210102