Projektitaotluste hindamise ajad teada!

26. oktoober 2023

SKK juhatus kinnitas hindamiskomisjoni koosseisu!

Sügisvooru (11.-20.09) esitatud projektitaotluste hindamine toimub 7. ja 8. novembril.

7. novembril hinnatakse meede 1 (ettevõtluse arendamine) projektitaotluseid.

Hindamiskomisjoni koosseis:

Rain Jano - elukeskkonna arengu ekspert

Mikk Rand - ettevõtluse arengu ekspert

Triin Kallas - Leader arengu ekspert

8. novembril hinnatakse meede 2 (elukeskkonna arendamine) projektitaotluseid.

Hindamiskomisjoni koosseis:

Anni Roost - elukeskkonna arengu ekspert

Mikk Rand - ettevõtluse arengu ekspert

Triin Kallas - Leader arengu ekspert

Taotlejatele antakse e-kirjaga teada võimalusest tulla oma projektitaotlust hindajatele esitlema.