PRIA pikendab oma otsuste tegemise tähtaegu!

12. juuli 2022

PRIA andis teada, et pikendab otsuste tegemise tähtaegu kuni 90 tööpäevani (praegu kuni 60 tööpäeva).

Kuna LEADER tegevusrühmad soovivad ära kasutada võimalikult palju eelarveperioodi 2021-2027 vahendeid, siis on 2021. aasta lõpus ja 2022. aasta I poolaastal välja kuulutatud mitmeid uusi taotlusvoorusid ja vastu võetud rekordarv  projektitaotlusi.

Selleks, et kõik taotlused saaksid korrektselt menetletud pikendab PRIA meetme määruse §41 lg 5 alusel otsuste tegemise tähtaegu kuni 90 tööpäevani. Palume tegevusrühmadel sellest taotlejaid teavitada. Sellekohane info on avaldatud ka PRIA infokirjas.