PRIA kiitis heaks projekti tegevused kogukondade koostöövõrgustike arendamiseks!

2. juuli 2019

PRIA otsustas 18. juunil toetada 100000 euroga tegevusi, mis aitavad meie maakonna kogukondade koostööd tugevdada ja arendada.

Sellesisulise taotluse esitasid Saarte Koostöökogu, SA Saare Arenduskeskus, Saaremaa Kodukant, Saaremaa vald, Muhu vald ja Ruhnu vald üheskoos SKK üldkoosolekule juba märtsis.

Ellukutsutud projekti peamine eesmärk on elavdada külade omavahelist koostööd, külade ja seltside tegevusele hoo andmine, uute teadmiste omandamine ja kogemuste ning info jagamine, ühiste traditsioonide loomine. Aidata kaasa kogukonna, sh maakonna noorte ettevõtlikkuse, kogukonnatunde ja keskkonnateadlikkuse arendamisele.

Projekti tegevused toimuvad juunist 2019 kuni detsembrini 2021 ning projekti veab Saarte Koostöökogu.