Peatselt avaneb toetustaotluste vastuvõtt immateriaalse põhivara investeeringuteks!

29. september 2022

1.-7. novembrini 2022 saab esitada projektitaotlusi Saarte Koostöökogu meetmesse 4 - COVID-19 põhjustatud kriisi mõjuga toime tulemiseks tegevuspiirkonnas.

Meetme eesmärk on tõsta ettevõtete tootva ja teenust osutava äritegevuse efektiivsust ja kasvatada järjepidevat konkurentsivõimet.

TOETATAVAD ON:

• digitaalsete ökosüsteemide (digilahendus) loomine ja arendamine

• digilahenduste arenguvajaduste ja -vajakute väljaselgitamine (analüüs, auditeerimine, kaardistus)

• digilahenduste loomise ja arendamisega kaasnevate seadmete ostmine

• patendi, litsentsi, autoriõiguse ja kaubamärgi omandamine

• brändi loomine, analüüs ja arendamine

Toetuse taotleja saab olla Saare maakonnas tegutsev ettevõte (VKE), mittetulundusühing, sihtasutus või kohalik omavalitsus.

Toetust saab taotleda 2000-8000 € ning maksimaalselt 60% investeeringu suurusest.

Taotlemine toimub e-pria keskkonnas.

Meetme eesmärk, abikõlblikud investeeringud ja taotlemiseks vajalikud dokumendid on kirjeldatud strateegia meetmelehes meede 4 - COVID-19 põhjustatud kriisi mõjuga toime tulemiseks tegevuspiirkonnas

Toetuse taotlemise huvi korral võtke meiega ühendust e-kirja teel aadressil info@skk.ee või telefonidel 5621 0102 (Sulvi), 513 8767 (Terje).

Vaatame ühiselt teie idee üle ning aitame ka toetuse taotlusdokumentide ettevalmistamisel.

Projektitaotluse hindamise tähtaeg on 30.11.2022.