Avaneb digitoetuse taotlusvoor!

31. jaanuar 2022

Saarte Koostöökogu avab meetme 4 "COVID-19 põhjustatud kriisi mõjuga toime tulemine tegevuspiirkonnas" raames taotluste vastuvõtu 1. märtsil.

Meedet rakendatakse samade reeglite alusel nagu kõiki teisi LEADER projektitaotluste meetmeid, eelarve on 295585,82 €.

Abikõlblikud tegevused on  INVESTEERINGUTEKS IMMATERIAALSESSE PÕHIVARASSE,

sh DIGILAHENDUSTE SOETAMINE JA ARENDAMINE

Toetus on mõeldud  tootvatele ja teenust osutavatele ettevõtjatele, MTÜ-le, SA-le ja KOV-le, et toetada ettevõtete protsesside efektiivsemaks muutmist, toodete ja teenuste lisandväärtuse suurendamist ning konkurentsivõime kestvat kasvu.

Toetatavad on brändi arendus, patentide, litsentside ja kaubamärgi soetus, digilahenduste soetamine ja arendamine jms.

Toetust saab taotleda  2000-8000 eurot .Toetuse maksimaalne määr on 60% tegelikult tehtud abikõlblikest kuludest.

 

Meetme eesmärk, abikõlblikud investeeringud ja taotlemiseks vajalikud dokumendid leiad  SIIT: 

 Strateegia meetmelehest meede 4 - COVID-19 

Taotluseid saab e-pria portaali kaudu esitada:

01.03-07.03.2022 (I voor, hindamise tähtaeg 31.03.2022)

01.04-07.04.2022 (II voor, hindamise tähtaeg 30.04.2022)

01.05-07.05.2022 (III voor, hindamise tähtaeg 31.05.2022)

Toetuse taotlemise huvi korral võtke meiega ühendust e-kirja teel aadressil info@skk.ee või telefonidel 513 8767 (Terje); 5621 0102 (Sulvi). Vaatame ühiselt teie idee üle ning aitame ka toetuse taotlusdokumentide ettevalmistamisel.

Vaata vooru kuulutust siit