Peatselt avaneb taotlusvoor!

4. jaanuar 2019

Saarte Koostöökogu võtab perioodil 30.01.2019 – 07.02.2019 kell 16.00 vastu LEADER projektitoetuse taotlusi meetmesse 2 - elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine.