Otsime LEADER taotluste hindajaid - eksperte!

6. oktoober 2021

LEADER-programmi 2021. ja 2022. aasta projektitaotluste hindamiskomisjoni moodustamiseks kuulutab Saarte Koostöökogu välja konkursi ekspertide leidmiseks!

ELUKESKKONNA ARENGU EKSPERT

omab ülevaadet kohalikest kogukondadest, nende arenguvajdustest ja -protsessidest, samuti tegevuspiirkonna regionaalpoliitikast ning elukeskkonna tasakaalustatud ja terviklikust arengust.

ETTEVÕTLUSE ARENGU EKSPERT

omab ülevaadet kohalikust ettevõtlusmaastikust, kohaliku ressursi kasutus- ja väärindamisvõimalustest piirkonnas ning ettevõtjatevahelisest koostööst, oskab lugeda ja tõlgendada finantsteavet.

LEADER KOHALIKU ARENGU EKSPERT

on kursis LEADER-toetusprogrammi ja maamajanduse üldiste põhimõtete ja rakendamisega, oskab luua seoseid ja näha koostöövõimalusi nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.


Hindamiskomisjoni töökorraga saab tutvuda Saarte Koostöökogu kodulehel http://skk.ee/leader/taotlemine-ja-taotluste-menetlemine/

Kandideerimiseks tuleb esitada kandidaadi CV ja motivatsioonikiri.

Motivatsioonikirja soovitatavad komponendid:

  • täpsustus, millisele eksperdi ametikohale on huvi ja soov kandideerida
  • enda sobivuse kirjeldus ja põhjendus valdkonna eksperdina
  • isiklikud vaated maaelule ja selle arenguvõimalustele.

 

Taotlusvoore, mille järgselt hindamiskomisjon projektitaotluseid hindab, on aastas eeldatavalt kaks. Ekspertidega sõlmitakse lepingud ning eksperdi töö on tasustatud.

Nõuded kandidaadile:

  • analüüsivõime
  • arvutikasutamise oskus
  • avatus ja koostöövõimekus
  • konfidentsiaalsusnõudest kinnipidamine

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 25. oktoobriks 2021.a. e-posti aadressile info@skk.ee

Küsimuste korral palun helistage 513 8767 Terje Aus