Ootame tegusaid liikmeid kandideerima ühingu juhatusse!

7. juuni 2024

17. juuni üldkoosolekul valivad SKK liikmed ühingule järgmiseks kolmeks aastaks uue juhatuse - esimehe ja neli liiget.

Vastavalt valimiste korrale (ptk. 2) saavad juhatuse kandidaate üles seada vaid SKK liikmed.

  • Igal SKK liikmesorganisatsioonil on õigus esitada 1 juhatuse esimehe ja kuni 4 juhatuse liikme kandidaati.
  • Kandidaadid peavad esindama erinevate EMTAK-itega liikmesorganisatsioone. Liikmete nimekiri koos EMTAK-koodidega on lisatud kandidaatide esitamise vormi juurde.
  • Kandidaate saab SKK kontorisse paberkandjal või elektrooniliselt meiliaadressile info@skk.ee esitada kuni üldkoosoleku päevale eelneva päeva (s.o.16.06) kella 12.00ni.
  • Kandidaadi saab üles seada vaid koos kandidaadi kirjaliku nõusolekuga.

SKK 25.03.2024 üldkoosolek otsustas, et 2024-2027 on juhatuse esimehe hüvitis 1800 eurot (bruto) kuus ja liikmetel 250 eurot (bruto) kuus. 

Juhatuse esimees:

- juhib ja esindab ühingut, vastutab üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmise eest;

Küsiga ja täpsustage vajadusel julgelt, täpsustusi jagab tegevjuht Koit Kelder, koit@skk.ee, tel  506 8287
- vastutab MTÜ arengustrateegia rakendamise eest;
- valmistab koostöös büroojuhiga ette küsimused, mis vastavalt käesolevale põhikirjale kuuluvad
otsustamisele üldkoosolekul või juhatuse koosolekul;
- käsutab käesoleva põhikirja nõudeid arvestades ühingu vara ja vahendeid, esindab ühingut
kõigis toimingutes ja tehingutes, kirjutab alla lepingutele.

Juhatuse esimehe kandidaat peaks arvestama, et tööülesannete täitmise arvestuslik ajaressurss on 24 tundi nädalas, millest vähemalt 2/3 koos tegevtiimiga kontoris. Juhatuse liikmete koormus sõltub kogunemiste hulgast. Reeglina toimuvad need üle nädala.

Juhatuse esimehe kandidaat on saare (maa)elu fänn; on veendunud, et koos tehes on tulemus parem ja kestvam; usub, et suudab inspireerida kohalikke eestvedajaid uutele ja jätkuvatele tegudele.

Juhatuse liikme kandidaat on tegus, arvamusega ja avara vaatega.

Panen kirjaga veelkord kaasa juhatuse valimise korra, mis paneb paika valimise reeglistiku ja põhikirja, mis annab sisu juhatuse esimehe ja liikmete tööle. Nagu öeldud, SKK juhatuse liikme koht ei ole mugavuspositsioon, vaid eeldab aktiivset osalemist ja kaasamõtlemist SKK töö korraldamisel, 2023-2027 arengustrateegia rakendamisel ja piirkonna arengu juhtimises laiemalt.