Ootame tagasisidet kõikide elluviidud Leader-projektide kohta!

16. detsember 2014

Kuna kõik meie maakonnas ellu viidud Leader projektid on aidanud ühel või teisel moel arendada meie maaelu, siis oleme tänulikud kõikidele taotlejatele, kes meie e-kirjale tagasiside kogumise kohta vastavad.

Oma panuse maaelu arengusse on andud kõik Leader-meetmes toetatud projektid. Seega alustab Saarte koostöökogu tagasiside kogumist kõikide elluviidud projektide kohta.

Koostöökogus on praegu praktikal Tartu ülikooli Pärnu kolledži tudeng Liisi Miller, kes alustaski juba sellel nädalal taotlejatele e-kirjade saatmist küsimustikuga tagasiside saamiseks Leader-projektide tulemustest ja taotlejate kogemustest projektide elluviimisel.

“Paarikümnelt taotlejalt oleme juba saanud ka vastuse, kõik on üldjoontes leidnud, et projekt täitis oma eesmärgi,” kinnitas Terje Aus. Küsimustiku eesmärk on koondada ka Leader-meetme toel maakonnas loodud teenused ja info nende kasutamisvõimaluste kohta.

Saarte koostöökogu ootab vastajatelt aktiivset kaasamõtlemist ja oma arvamuse julget väljaütlemist.

Oodatud on ka fotomaterjal ning ajakirjanduses projekti kohta avaldatud info.