Ootame liikmetelt otsuseid tegevuskava kinnitamiseks!

13. märts 2022

Strateegia 2023-2027 koostamise tegevuskava kinnitamiseks tehakse otsus liikmete üldkoosolekut kokku kutsumata!

8. märtsil 2022. a toimus veebikoosolek Saarte Koostöökogu liikmetele, kus tutvustati tegevuskava 2023-2027. aasta LEADER strateegia koostamiseks ning otsust, mis saadetakse liikmetele allkirjastamiseks.

Tegevusrühm peab esitama PRIAle taotluse järgmise perioodi strateegia koostamiseks ning taotlusega koos tuleb esitada liikmete poolt kinnitatud tegevuskava.

Liikmetele on saadetud e-postiga allkirjastamiseks otsus koos tegevuskavaga, mida ootame tagasi hiljemalt 15. märtsiks 2022.

Peale liikmete poolt otsuste laekumist saab tegevusrühm esitada PRIAle taotluse ning alustada strateegia ettevalmistamiseks planeeritud tegevustega.

Tegevusplaan strateegia koostamiseks