On-line LEADER infopäev

23. aprill 2020 / kell: 10:00 kuni 15:00
Veebis

Regulaarne infovahetus PRIA, PMK ja tegevusgruppide vahel.