Novembris 6 SKK strateegia hindamise töökoosolekut

3. november 2010

Saarte Koostöökogu (SKK) korraldab 6 töökoosolekut oma liikmetele ja ka teistele huvilistele „Tegevuspiirkonna arengustrateegia"2008-2013 seireks ja hindamiseks.

Saarte Koostöökogu (SKK) korraldab 6 töökoosolekut oma liikmetele ja ka teistele huvilistele „Tegevuspiirkonna arengustrateegia"2008-2013 seireks ja hindamiseks.

Koosoleku päevakorras on:

  • ülevaade senise SKK strateegia  rakendamise kohta ehk mida on tehtud ja kuidas on õnnestunud;
  • Rakendamiskogemusest tulenevate muutmisvajaduste analüüs ehk kas muutes ja parandades strateegiat oleks rakendus parem ja  tulemuslikum.

Koosolekud toimuvad:

  • 15.11 kell 16.00 Kaarma Vallavolikogu saalis (Marientali tee 27, Kuressaare linn), oodatud Kaarma ja Pihtla vallas tegutsevad SKK liikmed;
  • 16.11 kell 16.00 Orissaare Vallavolikogu saalis (Kuivastu mnt 33, Orissaare alevik), oodatud Orissaare, Laimjala ja Pöide vallas tegutsevad liikmed;
  • 17.11 kell 16.00 Kihelkonna Rahvamajas, oodatud on Kihelkonna, Lümanda, Kärla ja Mustjala vallas tegutsevad liikmed;
  • 18.11 kell 16.00 Torgu Puhkekeskuses (end. koolimaja), oodatud on Torgu ja Salme vallas tegutsevad liikmed;
  • 22.11 kell 15.00 Allika Villas (Meiuste küla), oodatud on Leisi ja Valjala vallas tegutsevad liikmed;
  • 22.11 kell 18.00 Hellamaa külakeskuses, oodatud on Muhu vallas tegutsevad liikmed.

Lisaks liikmetele on oodatud koosolekutele on kõik huvilised, kes arvavad neil on mõtteid, mida jagada, ja mis võiks olla kajastatud, et teha SKK strateegia paremaks. Lugemismaterjali SKK strateegia kohta leiate SKK veebilehelt.
Kui Teile sobib mõni muu koosoleku aeg ja koht paremini, kui kavas toodud Teie piirkonna koosolek, siis võite tulla ka teisele koosolekule. Pea-asi, et tulemata ei jääks!