Saare- ja Hiiumaa ühine visiit Normandiasse!

26. jaanuar 2024

Jaanuari keskpaigas korraldas Hiidlaste Koostöökogu õppereisi Prantsusmaale, Normandia maakonna loodusparki Parc des Boucles de la Seine, kaasas ka paar saarlast, kelle eesmärgiks kaardistada koostöövõimalusi piirkonnaga.

Normandias asuv looduspark on justkui kohtumispaik, kus saavad kokku loodushoid, turism ja väikeettevõtlus ning kogukonlik tegevus. 
Elu looduspargis on võrreldav eluga saarel – käsikäes loodusega ning sellega arvestav. Territooriumist 30% on mets, 25% märgalad ja Seine jõgi.
Elu ja ettevõtlus looduspargis keerleb kõik ümber Seine'i , mis Rouenist kuni selle suudmeni  Le Havre'i kujutab 180 km pikkust teekonda pidevalt muutuva looduse ja elukeskkonnaga.

Valdasid on piirkonnas ühe asemel 76, püsielanikke 110 000

Meie ootuseks oli näha ja kogeda piirkonna kui ühtse terviku toimimist ning külaskäik seda ootust täitis.
Nädala jooksul kohtusime ja külastasime nii väikeettevõtjaid, kogukondade esindajaid ning looduspargi käekäigu eest vastutajaid. Sektorite üleselt toimetas LEADER programm ja meetod -  missiooniks traditsioonide väärtustamine, inimeste kaasamine ning regionaalne innovatsioon läbi uuenduslike lahenduste rakendamise. Läbivalt kumas kõikide osapoolte tegevusest läbi ühine arusaam väärtustest - austus oma maa, traditsioonide ja tavade vastu ning soov ja tahe kogukonnas ühiselt piirkonda arendada.

Näitena on LEADER toetusega on välja töötatud kolm eri suunalist turismimarsuuti piirkonna ettevõtluse edendamiseks. Ka marsuutide „tükiline“kogemine oli heaks kogemuseks terviklikust elamusteenuse pakkumisest.

Usume, et meie visiit lõi head eeltingimused edaspidiseks kogemusõppeks piirkonnaga ning saadud häid ideid ja mõtteid saame rakendada meie piirkonnas. Kokkupuutepunkte koostööks  oli piisavalt!

Põnevat lugemist saad lugeda Reet Kokovkini reisikirjast "Hiidlased käisid Normandiast ideid hankimas". Head lugemist!

Kokkuvõtte koostaja Sulvi Munk