Noorteprojektide lisavoor! Ootame taotlusi 7. septembriks!

6. juuli 2020

Saarte Koostöökogu juhatus kuulutas 30. juunil välja lisataotluste vooru noorteprojektidele.

Saarte Koostöökogu otsustas eelmise aasta sügisel toetada 2020. aastal kuni 5000 euroga Saare maakonna noorte õppe-ja kogemusreise väljaspoole Eestit.

Seoses vahepeal kehtinud eriolukorraga jäid mõned planeeritud noorte reisid sellel aastal tegemata ning tekkis võimalus lisavooru väljakuulutamiseks. Oluline on, et noorte õppe-ja kogemusreisid peavad olema teostatud kindlasti veel sellel aastal!

Sihtrühmaks on Saare maakonna 7 - 19 a noorte huvihariduslikud ühendused (treeninggrupid, - rühmad, -klubid, erahuvikoolid, koolide juures tegutsevad huvialaringid jne) ning maakoolid (nt sõprusklassid välismaal).

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 7. septembriks aadressile info@skk.ee ning õppereis peab toimuma 2020. aasta jooksul.

Toetuse eesmärkideks on: 

- anda noortele rahvusvahelise suhtluse, Saaremaa esindamise ja tutvustamise kogemus; 

- näidata huviala laiemast vaatenurgast ning kogeda sellealaseid eduelamusi; 

- toetada kestvate rahvusvaheliste kontaktide loomist eakaaslastega; 

- tunnustada ja motiveerida oma huvialale pühendunud noori. 

Statuut ja taotlusvorm.

Järgmine, 2021. aasta õppe-ja kogemusreiside taotlusvoor, kuulutatakse välja sügisel.