Muudatused Saarte Koostöökogu tegevmeeskonnas

2. mai 2019

Saarte Koostöökogu annab teada, et alates 1. maist 2019 on toimunud muudatused meie ühingu tegevmeeskonnas.

Seoses nõustaja Sulvi lapsehoolduspuhkusele minekuga ja Terje sooviga astuda tagasi tegevjuhi kohalt vaatas meie ühingu juhatus oma 29. aprilli koosolekul tegevmeeskonna koosseisu ja ülesanded üle ning otsustas nimetada 1. maist 2019  Koit Kelderi SKK tegevjuhiks ning Terje SKK tegevmeeskonna liikmeks nõustaja kohale. 
Koit Kelder astub tagasi SKK juhatuse esimehe kohalt. 

Tegevjuht vastutab muuhulgas ja eelkõige ühingu arendustegevuse eest, sh piirkonnamärgise Saaremaa Ehtne toode arendamise ning märgisega seotud projektide elluviimise ning võrgustikuga seotud tegevuste eest.

Terjele nõustajana lisanduvad ülesanded viimasel üldkoosolekul heakskiidetud projekti " Hoo andmine kogukonna koostöövõrgustikule" tegevuste läbiviimisega seonduvalt.

Loomulikult on ikka meeskonnas ka Liisa, kes võtab suures osas üle Sulvi ülesanded - koordineerib SKK ettevõtlusprojekte ning suhtleb piirkonnamärgise kandjatega koordineerides ühistegevusi.