Muudatused "COVID-19 põhjustatud kriisi mõjuga toime tulemine tegevuspiirkonnas" meetmes.

18. märts 2022

Saarte Koostöökogu juhatus tegi 17. märtsil muudatused "COVID-19 põhjustatud kriisi mõjuga toime tulemine tegevuspiirkonnas" meetmes. Muudatused on tingitud esimese vooru 01.03-07.03 nõustamiste käigus taotlejatelt saadud infost ja tagasisidest.

Juhatus otsustas:

1. lisada punkt 4. Toetatavad tegevused  juurde:

1) Teadmussiirde projektid digitaalsete ökosüsteemide arenguvajaduste ja -vajakute väljaselgitamiseks (sh. olemasolevate digilahenduste auditeerimine ja äritarkvara soetamisele eelnevad kaardistustööd), punkt 4.1.2  

2) Digitaalsete ökosüsteemide (digilahendus) loomise ja arendamisega kaasnevate seadmete ostmine, punkt 4.1.3

 2. muuta punkt 6.2  järgnevalt:

Eelnev: Iga taotleja saab esitada meetme raames ühe taotluse.

Uus:  Iga taotleja saab esitada vooru raames ühe taotluse

Muudatused jõustuvad alates 01.04 avanevast taotlusvoorust.

Loe lisa meetme nõuetest: 

skk.ee/leader/taotlemine-ja-taotluste-menetlemine