MTÜ Saarte Koostöökogu üldkoosolek toimub 28. oktoobril 2015

21. oktoober 2015

Anname MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) liikmetele teada, et järjekordne SKK üldkoosolek toimub 28. oktoobril 2015 kell 15.00 Go Spa hotelli Gotlandi seminariruumis (Tori 2, Kuressaare).

Üldkoosoleku päevakord

--------------------------------------------------------------------------------
• Kohaliku tegevusgrupi toetuse taotlemine 

• Strateegia 2015-2020 kinnitamine 

• SKK koostöömeetme projektitaotluste (meede III) kinnitamine 

• Juhatuse liikmete hüvitiste ja kulude kompenseerimise otsustamine 

• 2015. a eelarve ja strateegia rakenduskava kinnitamine 

• 2016. aasta I poolaasta tegevuskava 

• 2016. aasta eelarve ja strateegia rakenduskava kinnitamine 

• volituste andmine juhatusele rakenduskavade kinnitamiseks ja muutmiseks 

• Liikmemaksude kinnitamine 

• Audiitori määramine 

• Muud küsimused