MTÜ Saarte Koostöökogu avab 12 - 26.09.2016 LEADER-programmi taotlusvooru meetmele 1. Ettevõtluse konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus

20. juuli 2016

Huvi korral palun võta meiega ühendust. Tule nõustamisele, kus selgitame Sinu idee sobivuse LEADER toetusmeetme eesmärkidele ning anname Sulle nõu, kuidas taotlema tulla ja milliseid pabereid on vaja täita! MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) kontaktid leiad aadressilt: skk.ee/kontakt/

Taotluste esitamine:12.09.2016 – 26.09.2016
Toetusprotsent:Kuni 60%, mootorsõiduk, maastikusõiduk kuni 30%, põllumajandussaaduste esmatöötlemine kuni 50%.
Min. ja Max. toetuse määr2000 – 200000 eur
Taotlejad:Taotlejaks võib olla alustav ja tegutsev väikeettevõtja (sh. FIE), MTÜ, SA
Toetatavad tegevused 
1) Terviklik tootearendus uute toodete loomiseks (sh uuringud, koostöö teadusasutustega jne); 
2) Investeeringud tootmisprotsessi ja taristusse;
3) Investeeringud tegevuste mitmekesistamiseks; 
4) Ühistegevuse toetamine eesmärgiga tagada kohalike toodete ja teenuste juurdepääs laiematele turgudele sh lühikese tarneahela arendamiseks vajalikud tegevused ja investeeringud;
5) Mittemateriaalsed investeeringud;
6) Kutsealane õpe ja oskuste omandamine. 

Vaata lisaks meetme tutvustust, toetatavaid tegevusi ning abikõlblikke kulusid www.skk.ee  - Abiks taotlejale lk. 22 - 29: http://skk.ee/fileadmin/media/dokumendid/LEADERmaarus/SKK_esitlus_ABIKS_TAOTLEJALE_-FINAL_1.pdf