Mõtle kaasa - vasta küsimustikule kuni 3. veebruarini!

25. jaanuar 2021

Saarte Koostöökogu ja Saaremaa vallavalitsus paluvad kaasa mõtlema Saaremaa valla territooriumil, nii maal kui linnas tegutsevaid kogukondi.

NB! Kogukonnana peame siinkohal silmas nii külakogukondi kui ka kõiki ühinguid ja võrgustikke, kes tegutsevad laiema huvigrupi nimel kui liikmeskond ning tahavad positiivselt mõjutada oma huvigrupi elu- ja tegevuskeskkonda.

- Kas oled viimastel aastatel ette võtnud tegevusi, mille positiivne mõju on olnud laiem Su oma pereringist või otsesest sõpruskonnast?

- Kas Sul on nende oma ettevõtmiste käigus tekkinud ideid, kuidas kogukonnaelu Saaremaal saaks paremini korraldada?

Kui vastasid neile kahele küsimusele JAH, siis me otsime just Sind ja tahame väga sellest kõigest kuulda!

Palume pühendada 15 minutit ja saata oma head mõtted meile teele www.bit.ly/kogukonna-kusitlus.

Kogutud andmed saavad oluliseks sisendiks Saarte Koostöökogu MTÜ uue perioodi strateegiale.

Ootame vastuseid 3. veebruarini.

P.S Muhu ja Ruhnu kogukonnad - ärge kurvastage! Peatselt saate ka teie oma arvamust avaldada:)