Mittetulundusühing Saarte Koostöökogu annab teada taotluse esitamisest kohaliku LEADER tegevusgrupi toetuse saamiseks

28. oktoober 2015

2015 - 2020 arengustrateegia rakendamiseks on kavandatud kolm meedet:

  • Meede 1 - Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus;
  • Meede 2 - Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parandamine;
  • Meede 3 - Piirkonna arengut ja ettevõtlust edendav ühistegevus ja koostöö

Projektitaotluste vastuvõtt toetuste taotlemiseks algab 2016. aasta kevadel (Meede 2). Head mõtted ja projektiideed on oodatud nõustamisele juba praegu!

Täpsem info ja kontaktid kodulehel: www.skk.ee