EHTNE mini- roheaudit märgikandjale!

7. märts 2023

Mini- roheauditi eesmärgiks on märgikandja teadlikum tegutsemine rohemõtteviisi rakendamisel ning märgikandjate viimine ühiselt määratletud kriteeriumite alla.

 

Koolitus annab võimaluse märgikandjal koos spetsialistiga mõelda oma tootmise etappidele läbi toote "elukaare" ning täiendada ja muuta etappe keskkonda säästvamaks.

Teisalt on see he viis anda tarbijale/külastajale teada, et ettevõte järgib tootmises ja teenuse pakkumises teatud põhimõtteid ning toote ostja ja teenuse tarbija saab nendega arvestada.

 

 

MOODUL I _ Koolitus
AEG: Teisipäev, 28. märts

KOHT: Saarte Koostöökogu seminariruum, Torni tn 1, II korrus + veebis
OSAVÕTJATE ARV: Koolitusel osalejate arv kuni 18
NIMI KIRJA saad panna siin:https://forms.gle/ecHD9nmXzSkJmkH18
Juhendajad: Anne-Ly Torstensson, saarte rohekoordinaator ning Sigrid Valter, Saare maakonna turismi- ja turundusteenistuse arendusspetsialist.

Koolitus I 
Esimeses töötoas saad juhendajate abil selgitada välja enda ettevõtte rohevõimekuse hetkeolukorra, kaardistada muutuste vajalikkust, koostada teekaardi ehk tegevuskava ning programmi lõppedes hinnata tehtud sammude mõju. Käime üle toote " elukaare" - tooraine, tootmise, pakendamise, tarbijale üleandmise.

  • Maailma kestliku arengu eesmärkide raamistiku tutvustamine. Taustainfo, mida nad tähendavad maailma, Eesti ja  saarte mõttes (sh. Green Destinations, UNESCO võrgustik)
  • Kestliku arengu eesmärgid ja meie ise. Saame teada, millised on esmatasandi nõudmised ja kriteeriumid, millest kestlik ettevõtlus lähtub 
  • Enesehindamise küsimustik (tootepõhine)  käiakse samm- sammult töötoas läbi, igaüks täidab selle ja saab juhendajalt lisanõuandeid.

Juhul, kui osavõtt Sulle ajaliselt ei sobi aga soovid roheauditit läbida (moodul I-III),  saad koolituspäeva järele vaadata, ise täita check- listi ning liituda Moodul II (plaani koostamine, audit)
Moodul II Koolitus I järgneb iseseisev töö - aprill/mai  - Soovijad koostavad lühikese tegevuskava (kodutöö) ning kohtuvad Anne Ly-ga ettevõttes kohapeal (aeg kokkuleppel, audit, mai)
Tunnistus annab õiguse kasutada infot oma turundusmaterjalides, teavitada kliente ning Puhka Eesti keskkonnas esimestel positsioonidel. Sama tähelepanu toome Visit Saaremaa ja EHTNE turundusmaterjalides.

Kokku koosneb mini-roheaudit kolmest (3) moodulist - töötuba kevad (enesehindamine)  + auditeerimine + töötuba sügis (mõjude hindamine). Ettevõte ei pea läbima kõiki mooduleid.


Moodul III Tagasiside (sügis)
Töötuba, kus hindame ettevõetud sammude mõju, planeerime järgmisi samme ning vahetame omavahel kogemusi.

 Lisainfot küsi Sulvi-lt taskutelefonil + 372 56210102 või sulvi.munk@skk.ee


*Roheauditi töötoad toimuvad projekti „Saare ja Hiiu maakondade kui turismisihtkohtade koostööprojektid“ raames ning seda rahastatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest