Meetmete hindamise ekspertkomisjon koguneb 15. ja 16. novembril!

8. november 2021

Meetmetesse 1 ja 2 sai taotluseid esitada 6.-13. oktoobrini. Taotluste hindamine ja paremusjärjestuse koostamine toimub 15. ja 16. novembril!

Hindamiskomisjoni koosseis:

Mikk Rand - ettevõtluse arengu ekspert

Kadi Hiie - elukeskkonna arengu ekspert

Triin Kallas - LEADER ekspert

15. novembril hinnatakse meetmesse 1 esitatud taotluseid. Hindamisele läheb 13 taotlust ning kokku taotletakse toetust summas 118650 eur (meetme eelarve oli 150000 eur).

16. novembril hinnatakse meetmesse 2 esitatud taotluseid. Hindamisele läheb 17 taotlust ning kokku taotletakse toetust 112599 eur (meetme eelarve oli 150000 eur).

Kõigile taotlejatele saadetakse kutsed taotluse tutvustamiseks hindamiskomisjoni istungil.

Hindamiskomisjon teeb ettepaneku taotluste paremusjärjestuse moodustamiseks ning Saarte Koostöökogu üldkoosolek oma 19. novembri istungil kinnitab paremusjärjestuse ning teeb ettepaneku PRIAle taotluste rahastamiseks.

Taotlejad saavad tegevustega alustada peale seda, kui taotlused on PRIAsse edastatud.