MAK 2007-2013 rahastusega projektide tagasiside

23. aprill 2014

Elluviidud Leader-projektide mõju hindamine.

SKK hakkab koguma tagasisidet MAK 2007-2013 programmperioodil meie tegevuspiirkonnas elluviidud projektide tulemuste kohta.