Lõppes Leader toetuse taotlusvoor!

22. september 2023

11.-20. septembrini võttis Saarte Koostöökogu vastu taotluseid meetmetesse 1 ja 2.

E-priasse esitati kokku 47 taotlust.

Ettevõte arendamiseks maapiirkonnas esitati kokku 27 taotlust, planeeritud investeeringute ja tegevuste summa kokku on 1,5 miljonit eurot ning toetust küsitakse esialgsete andmete kohaselt rohkem kui 650000 eur.

Elukeskkonna parandamiseks ja kogukondade arendamiseks esitati kokku 20 taotlust, planeeritud investeeringute ja tegevuste summa kokku on 400000 eur ja esilagne planeeritud toetuse summa kokku on 325000 eur.

Hindamiskomisjon koguneb taotluseid hindama 6. ja 7. novembril. Taotlejale antakse eelnevalt teada võimalusest tulla oma taotlust hindamiskomisjoni ees kaitsma.

Üldkoosolek koguneb paremusjärjestust kinnitama 13. novembril, peale seda edastatakse taotlused PRIAsse otsuse tegemiseks.