Lõppes LEADER projektitaotluste vastuvõtt!

15. oktoober 2021

13. oktoobril kl 16.00 lõppes projektitaotluste esitamine Saarte Koostöökogu meetmetesse 1 ja 2.

Ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks ja ühistegevuse arendamiseks laekus õigeaegselt taotlus 15 taotlejalt tegevusteks ja investeeringuteks ~400 000 euro eest, taotledes selleks toetust kokku ~147 000 eurot. Meetme eelarve on 150 000 eurot.

Elujõuliste kogukondade arendamiseks ja elukeskkonna parendamiseks esitati kokku 18 taotlust taotledes toetust kokku tegevusteks ja investeeringuteks ~130 000 eurot. Meetme eelarve on 150 000 eurot.

Saarte Koostöökogu vaatab kõik taotlused läbi ning kontrollib taotluste vastavust strateegiale ning rakenduskavale. Vajadusel saadetakse taotlejale taotluses oleva info täpsustamiseks või andmete parandamiseks järelepäring ning antakse tähtaeg sellele vastamiseks.

Taotlused peavad olema parandatud ning lõplikud ning lähevad hindamiskomisjoni liikmetele hindamiseks hiljemalt 8. novembril.

Hindamiskomisjoni töö päevadeks on planeeritud 15. ja 16. november. Hinnatakse eraldi meetme 1 taotlusi ja meetme 2 taotlusi ning kummaski meetmes moodustub oma paremusjärjestus, mille alusel tehakse PRIAle ettepanek toetuse maksmiseks.

Paremusjärjestused kinnitab Saarte Koostöökogu üldkoosolek 19. novembril ning peale SKK poolt paremusjärjestuste ja rahastamise ettepaneku PRIAsse edastamist ehk alates 23. novembrist on rahastusettepaneku saanud taotluste planeeritud tegevused abikõlblikud.