Lõpeb Leader toetuse taotluste esitamise tähtaeg PRIA-sse

14. detsember 2010

Esmaspäeval, 20. detsembril on viimane võimalus esitada PRIA-sse SKK 3. voorus heaks kiidu saanud projektitoetuse taotlusi.

Vastavalt Leader määruse §31 lg 1 peab projektitoetuse taotleja esitama PRIAle avalduse kahe kuu jooksul kohaliku tegevusgrupi (s.o. SKK) poolt projektitaotluse kinnitamise otsuse tegemisest.

SKK juhatus kinnitas hindamistulemused 18.10.2010.

PRIA Saaremaa büroo on avatud esmaspäeval 20. detsembril kell 8.30-18.00.