Esileht
LEADER LEADER Saaremaa ehtne toode LEADER

Liha- ja piimatehnoloogia koolitused väiketöötlejatele

27. jaanuar 2011

Saarte Koostöökogu koostöös Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga korraldab kõigile, kel huvi tegeleda väikesemahulise liha- ja piimatoodete

töötlemisega müügi eesmärgil, praktilised koolitused "Vorsti- ja suitsusaaduste valmistamine" ning "Talupiimatoodete valmistamine".

Koolituste eesmärk

Tõsta SKK tegevuspiirkonna liikmete ja potentsiaalsetele projektitaotlejatele teadmiste taset, motivatsiooni ning majanduslikku huvitatust toiduainete väiketöötlemise vastu.

Lihakoolitus -

koosneb 2 moodulist ning sisaldab endast 3 õppepäeva.

  • I moodul 05-06.02.2011 Laimjala Jahimaja Tootmisköök. Talulihatoodete paktiline valmistamine (vorsti- ja singisaadused).
  • II moodul. Toiduohutus lihakäitlemisel kodustes tingimustes ning väikeettevõttes lihasaaduste tootmine. Elektrumi Ärimaja seminariruum Kuressaares, kuupäev täpsustamisel.

Täiendav info lihakoolituse kohta siit.

Piimakoolitus -

koosneb 3 moodulist ning sisaldab endast 5 õppepäeva.

  • I moodul 03-04.02 Talupiimatoodete valmistamine – teoreetiline osa.
    Elektrumi Ärimaja seminariruum Kuressaares.
  • II moodul Talupiimatoodete valmistamine – praktiline õpe (2 päeva). Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, kuupäev täpsustamisel.
  • III moodul Toiduohutus piimakäitlemisel – kodustes tingimustes ning väikeettevõttes piimasaaduste tootmine. Elektrumi Ärimaja seminariruum Kuressaares, kuupäev täpsustub.

Täiendav info piimakoolituse kohta siit.

Koolitust finantseerib Leader programm.
Kummagi koolituse maksumus osalejale on 21 eurot, SKK liikmetele 15 eurot.

Oma osalemissoovist koos lühiselgitusega, kuidas oled nimetatud teemaga seotud ja kuidas kavatsed koolitusel saadud teadmisi praktikas rakendada, anna palun teada info@skk.ee hiljemalt 28.01.2011. Grupi koostamisel tehakse valik kõikide osaleda soovinute vahel.

Täiendav informatsioon koolituse kohta SKK nõustajalt Sulvi Mungalt telefonil 5621 0102 või sulvi.munk@skk.ee.

Toeta SKK tegevust

Võimalik on toetada nii rahaliselt, aineliselt kui ka sõnaliselt. Pakkume rakendust inimestele, kes soovivad vabatahtlikult ühise hüvangu nimel pingutada. Loe edasi...

Saarte Koostöökogu MTÜ
Tallinna tn. 58, 93819 Kuressaare, Saaremaa
Telefon: 506 8287
E-post: info@skk.ee / Saada kiri

Privaatsus ja seaded