Leader toetuse abil elluviidavate tegevuste lõpptähtaeg pikenes!

27. november 2023

Regionaalminister allkirjastas maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus LEADER projektitoetus“ muudatuse.

Muuhulgas muudeti ka määruse punkti, mis puudutab otseselt Leader meetme taotlejaid ja toetatud tegevuste elluviimise tähtaegu.

Määrust muudetakse nii, et selle tulemusel pikenevad projektitoetuse ning ühis- ja koostööprojekti tegevuse elluviimise tähtajad poole aasta võrra, mis tähendab, et edaspidi on võimalik tegevusi ellu viia kuni 30. juunini 2025 (varasemalt oli määrusega ketestatud lõpptähtaeg 31.12.2024).

Pane siis tähele: 

Investeeringud: Projektitoetuse saaja viib ellu toetatava tegevuse või teeb investeeringu ja esitab PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selle tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe projektitaotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2025.

Ühisprojektid: Projektitoetuse saaja viib ellu ühisprojektis kavandatud tegevuse või teeb selles ühisprojektis kavandatud investeeringu ja esitab PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selle tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta. Nimetatud dokumendid esitatakse vastavalt ühisprojekti tegevuskava elluviimise perioodi pikkusele ühe kuni nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2025.