LEADER taotlusvoorud on avatud!

6. oktoober 2021

6.-13. oktoobri kl 16.00-ni on Saarte Koostöökogus avatud taotlusvoorud

MEEDE 1 - ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME SUURENDAMINE JA ÜHISTEGEVUS

MEEDE 2 – ELUJÕULISTE KOGUKONDADE ARENDAMINE JA ELUKESKKONNA PARENDAMINE

Abikõlblikud investeeringud ja tegevused peavad vastama meie strateegia eesmärkideleLeader määrusele ning meie meetmelehes (meede 1) ja meetmelehes (meede 2) toodud tingimustele.

 

Meede 1

Meede 2

Vooru eelarve

150000 eurot

150000 eurot

Toetuse maksimaalne suurus

15000 eurot

7500 eurot

Toetuse minimaalne suurus

2000 eurot

1250 eurot

Minimaalne omaosalus

2000 eurot

1250 eurot

Toetuse määr

Maksimaalselt 40%

Maksimaalselt 75%

Toetuse minimaalne määr

15%

15%

Taotluste hindamine ja paremusjärjestuse koostamine toimub nädalatel hiljemalt 15. novembriks.

Tulge oma ideed tutvustama või kutsuge meid enda planeeritavat tegevust kohapeale nõustama! Koos saame selgust, kas mõte sobitub meie taotlusvoorudesse ning anname nõu taotluse ja vajalike lisadokumentide koostamisel.