LEADER projektide elluviijatele antakse leevendust

21. aprill 2020

Riik pikendab seoses eriolukorrast tingitud tagasilöökidele LEADER projektitoetuste elluviimise tähtaega ühe aasta võrra.

Maaeluministeerium planeerib määruse muudatust, kuna praegu kehtiva eriolukorra tõttu on paljud teenused ja asutused suletud, mistõttu ei ole võimalik toetatavaid tegevusi ellu viia või investeeringuid tähtajaliselt teha.

Seetõttu muudetakse tegevuste elluviimine ja investeeringute tegemine paindlikumaks ning tähtaegu pikendatakse ühe aasta võrra.
Samuti leevendatakse projektitoetuse saajale kehtestatud nõuet, mille kohaselt ei kontrollita 2020. aastal alates 12. märtsist maksetaotluse esitamisel tema maksuvõlga.
Lisaks on võimalik 2020. aastal kohalikul tegevusgrupil strateegiat ja rakenduskava muuta rohkem kui seni.
Praktikas ilmnenud vajaduste tõttu lühendatakse ka juriidiliste isikute või füüsilisest isikust ettevõtjate partnerlusel põhineva ühisprojekti tegevuskava elluviimise minimaalset aega kahelt aastalt ühele aastale. Muudatus on vajalik, et ühisprojekte jõuaks rakendada ka programmiperioodi 2014–2020 lõpus.

Planeeritavat muudatust tutvustab SKK tegevjuht Koit Kelder:

https://saartehaal.postimees.ee/6955302/leader-projektide-elluviimise-tahtaeg-pikeneb-aasta-vorra