LEADER programmi ettevõtluse meetmest küsiti toetust üle poole miljoni euro

30. september 2019

18. kuni 27. septembrini oli avatud Saarte Koostöökogu meede 1 "Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus" taotlusvoor.

Kokku esitati läbi e-pria 25 taotlust, millega sooviti saada toetust ca 0,7 miljonit eurot.

Kuna toetuseelarve suurus on 253 113 eurot, siis ületab küsitud summa taotluseelarvet üle kahe ja poole korra (268,7%) ehk ca 430 000 euro võrra. Keskmiselt küsiti toetust ühe projekti kohta 27 200 eurot. Seega on konkurents toetuse saamiseks äärmiselt tihe.

Järgnevalt vaadatakse kõik taotlused üle ja vajadusel saadetakse taotlejale täpsustamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks järelepäring. Hindamiskomisjon koguneb 12.–13. novembril ning kõik taotlejad saavad võimaluse tulla oma ideed ja taotlust hindajatele suuliselt esitlema. Hindamise tulemusena kujuneb taotlustest paremusjärjestus, mis esitatakse kinnitamiseks 18. novembril toimuvale SKK üldkoosolekule. Peale üldkoosolekut alustab taotluste menetlemist PRIA, kust laekuvad lõplikud tulemused hiljemalt jaanuar-veebruar 2020.