LEADER programmi elukeskkonna meetmest küsiti toetust pea pool miljonit eurot!

8. veebruar 2019

Perioodil 30. jaanuarist kuni 7. veebruari 2019. a kella 16.00 oli MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) tegevuspiirkonna (Saaremaa, Muhu ja Ruhnu vald) taotlejatel võimalus küsida toetust LEADER-programmi meetmest 2 "Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine".

Jällegi saab tõdeda, et Saare maakonna taotlejad on väga aktiivsed, nimelt laekus kokku 33 taotlust, millega sooviti saada toetust ca pool miljonit eurot. Kuna periood hakkab lõppema ja toetuseelarve suurus on eelnevatest voorudest väiksem, täpsemalt 195 395 eurot, siis ületab küsitud summa taotluseelarvet lausa üle kahe korra (237%) ehk ca 269 000 euro võrra. Keskmiselt küsiti toetust ühe projekti kohta 14 000 eurot, seega on konkurents toetuse saamiseks erakordselt tihe.

Järgnevalt vaadatakse kõik taotlused üle ja juhul kui taotluses või selle lisadokumentides esineb vigu või puudusi, saadetakse taotlejale vastav järelepäring, millega antakse taotlejale võimalus puudused likvideerida.  Juhul kui taotleja ei kõrvalda taotluses vigu või puudusi, siis on SKK-l õigus taotlus tagasi lükata ja see ei osale edasises hindamises. Hiljemalt märtsikuu alguseks peavad puudused ja vead olema kõrvaldatud, mille tulemusena saadetakse taotlused hindamiskomisjonile hindamiseks. Ajakava kohaselt kinnitatakse hindamiskomisjoni poolt koostatud taotluste pingerida 25.03.2019 toimuval SKK üldkoosolekul. Peale üldkoosolekut saadetakse pingerida veel täiendavaks kontrolliks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametisse (PRIA), kust laekuvad lõplikud tulemused hiljemalt juuni lõpuks 2019 a.

Järgmine LEADER programmi taotlusvoor toimub MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) tegevuspiirkonnas sügisel 18 - 27.09.2019, kui on võimalik küsida toetust ettevõtlusega seotud tegevusteks meetmest 1 "Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus"(https://skk.ee/fileadmin/media/dokumendid/LEADERmaarus/Rakenduskava_meede1_kinnitatud_14det17.pdf). Taotlusvooru eelarveks on 253 113 eurot.