LEADER kohaliku tegevusrühma taotluse esitamine

15. mai 2023

Saarte Koostöökogu annab teada kavatsusest esitada PRIA-le toetuse taotlus!

Saarte Koostöökogu esitab taotluste esitamise perioodil PRIA-le kohaliku tegevusrühma
toetuse taotluse „LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng“ tegevuste elluviimiseks
perioodil 2023-2027.

Kohaliku tegevusrühma toetust ja LEADER-projektitoetust antakse „Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027“ sekkumise 8.4 raames.

Peale kohaliku arengu strateegia ja toetustaotluse heakskiitmist saab Saarte Koostöökogu ka uuel perogrammperioodil 2023-2027 tegutseda Saare maakonna territooriumil kohaliku LEADER tegevusrühmana, viies ellu strateegias kirjeldatud tegevusi, korraldades taotlusvoorusid ja osaledes piirkonna arendamises.

Meie tegevuspiirkonda kuulub kogu Saare maakond – Saaremaa vald, Muhu vald ja Ruhnu vald. Eestis oli perioodil 2013-2020 Leader tegevusgruppe kokku 26.

Saarte Koostöökogu on 2006. aastal loodud organisatsioon ning aastast 2009 on arengustrateegiate elluviimise kaudu koos taotlejatega panustanud saarte elu arendamisse nii elukeskkonna parandamiseks kui ettevõtluskeskkonna arendamiseks kokku üle 15 miljoni eurot.

Saarte Koostöökogu on piirkonnamärgise Saaremaa Ehtne toode omanik ja arendaja ning EHTNE võrgustiku koordinaator.

LEADER strateegia aastateks 2023-2027 alusel avanevad esimesed toetusmeetmed loodetavasti 2024. aasta esimese pooles.