Külalised Bornholmi saarelt!

8. september 2021

9.-11. septembrini on Saaremaal külas valla ja LEADER-tegevusgrupi esindajad Bornholmilt, et kokku leppida kultuurifestivali "Sild jälle kokku!" toimumine.

Bornholmi delegatsiooni koosseisus on abivallavanem Morten Riis, kultuurinõunik Louise Krogsriis ja sealse Leader grupi esindaja Lene Kofoed.

Balti Silla - Saaremaad ja Bornholmi sidunud sõprusorganisatsiooni õitseaeg jäi 1990. aastatesse. Balti Sild kasvas välja Kuressaare ja Bornholmi pealinna Rønne vahelistest kontaktiotsingutest ning sealsete gümnaasiuminoorte eestvedamisel loodud suhetest. Aastate jooksul laienes kahe saare vaheline koostöö väga mitmekülgseks. Toimus erinevat laadi kultuurivahetust. Erialade kaupa käisid saarlased – teiste seas jahimehed, lasteaiaõpetajad, omavalitsusametnikud, mesinikud, matemaatikaõpetajad – seal stažeerimas nii oma eriala kui ka demokraatlikku riigikorraldust laiemalt. Õpilasvahetusprogrammi kaudu said meie noored elada aasta Bornholmil ja seal koolis käia. Veidi saime sealt ka materiaalset abi. Tekkisid tihedad ametkondlikud ning perekondlikud suhted.

Balti Silla kaudu said saarlased kiire otseühenduse vabasse maailma, kogeda demokraatliku ühiskonna toimemehhanisme. See aitas kohaneda uue elu reeglitega oluliselt paindlikumalt, saada muutunud oludes kiiremini "järje peale". meenutab meie juhatuse liige Jaanika Tiitson, kes oli ise vahetusõpilasena Bornholmil 1995/1996 õppeaastal.

Nüüdseks on suhete algusest kahe saare vahel möödunud 30 aastat, on säilinud kontaktid veel mitmete bornholmlastega ning leiame, et siiras tänu kunagistele eestvedajatele nii siin- kui sealpool Läänemerd peab leidma mingi reaalse väljundi. Sest kui nemad ei oleks siis viitsinud, oleks ka paljude saarlaste elu kindlasti kujunenud hoopis teiseks. 

Saarte Koostöökogu on ettevalmistamas saarlaste kultuurifestivali Bornholmil, et olnu meenutamise kõrval luua ka uusi kontakte, viia kokku tänaseid tegijaid mõlemalt saarelt. Hea meel on tõdeda, et ka Bornholmil on endiselt huvi meie saare ja meie tegemiste vastu ning kultuurifestivali korraldamisega seotu ja ka ülelüldiselt suhete loomise ja tihendamise võimaluste leidmine ongi nende praeguse külastuse eesmärk.

Nende külaskäiku toetab Saaremaa vald ja Saarte Koostöökogu "Sild jälle kokku!" projekt.