XIV Külade Maapäev 6.-7. august Nelijärvel, lisatud kava!

6. august 2022
Nelijärve

"Maapäev" on Eesti külade parlament, mis leiab aset iga kahe aasta tagant üle Eesti erinevates maakondades. Tuues kokku külaliikumise tuumiku ning meie võimu esindajad, arutatakse maapiirkondade elu ning murede ja rõõmude üle.

MAAPÄEVADE KAVA (NB! Programmis võib tekkida väikseseid ajalisi muutusi va avatseremoonia ja lõputseremoonia kellaajad)

Külaliikumise suursündmus Maapäev on traditsioon juba 1996. aastast.

Maapäeva ehk külade parlamendi eesmärgiks on koondada oma liikmed, maakondade külade esindajad, koostööpartnerid ja võimuorganid ühistesse mõttetalgutesse maaelu arendamise teemal.

Maapäevade kandvaks ideeks on anda külaliikumisele selged suunad, püstitada reaalseid ülesandeid, leida lahendusteid, teha ettepanekuid riigikogule, ministeeriumidele ning omavalitsustele.

Ootame külade esindajaid ja meie maakonna omavalitsuste esindajaid aktiivselt Maapäevast osa võtma! Meie maakonna esindus on 20-liikmeline ning oma soovist tuleb hiljemalt 15. juuliks teada anda Reet Viirale e-postiga saarekodukant@gmail.com

Minnakse ühiselt tellitud bussiga, külastades teel Maapäevade korraldaja Harjumaa küla, kes võtab meie maakonna esinduse vastu ning tutvustab oma küla tegemisi ja arenguid.

Iga inimese osalus maskab 60.- eur, tänu Saaremaa vallale ei pea osaleja ise midagi maksma, osalustasu tasub vald!

Ootame aktiivset osavõttu!

Meenutuseks pilt 9.-11.08.2013 Saaremaal, Mändjala kümpingus toimunud Külade Maapäevast